MUDR. RATH CHCE UŠETŘIT SNÍŽENÍM OBCHODNÍ PŘIRÁŽKY NA LÉKY.
RACIONÁLNÍ NÁVRHY LÉKOVÝCH ODBORNÍKU ODMÍTÁ

Pojďte se s nimi seznámit alespoň vy.

Lékárníci upozorňují na velké množství vrácených léčiv, která nebyla nikdy použita, ale která si pacient vyzvedl.
Tato léčiva byla uhrazena ze zdravotního pojištění.

Kde je chyba?
Předepisuje lékař více, než může pacient spotřebovat?
Ověřuje si lékař, zda pacient léky užívá?
Komunikuje pacient dostatečně se svým lékařem?
Je výše doplatků na takové úrovni, aby pacienty motivovala k užívání léku?
Neexistuje duplicitní preskripce?

Podívejte se…..

S radostí kvitujeme, že se tato naše stránka dostala až k lékařům, kteří pomocí těchto dat a obrázků mohou působit na své pacienty.
Třeba vyvěšením tohoto textu v čekárně u své ordinace.
Praktický lékař MUDr. Vítězslav Podivínský z Litomyšle to udělal a neváhal doplnit další komentáře tak, aby oslovil co největši měrou své pacienty.

K diskusi o plýtvání léčivy se přidal
Doc. Jiří Vlček (FaF UK Hradec Králové) a představitel evropské klinické farmacie,
jeho příspěvek,ve kterém navrhuje možná řešení a upozorňuje na to, jaká je v této problematice role lékárníka najdete na konci této stránkyToto jsou nenačatá balení léčiv, která byla vrácena do lékárny k odborné likvidaci.
Budou odvezeny specializovanou firmou k likvidaci do spalovny.
Tato kupa představuje léčiva, která byla uhrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Celkem bylo proplaceno 34 741 Kč.
Tato částka nebyla nikdy využita, léky jsou nenačaté.Tato kupa vrácených léčiv byla vytříděna zhruba z 1/7 celkového množství nevyužitých léčiv, která byla do naší lékárny vrácena během minulých šesti týdnů.
Odhadem se za 1 rok do 1 průměrné lékárny v ČR vrátí léčiva v hodnotě 2,100.000 Kč.
Za 1 rok se tak v České republice zlikvidují nevyužitá léčiva za 5.000,000.000 KčHodnota těchto vrácených léčiv je 10 803 Kč. Mohly být ušetřeny.Nenačatá vrácená balení moderních léčiv. Částka, která za ně byla vydána ze zdravotního pojištění nebyla využita.Cenovka mluví za vše 2 balení á 681,90Kč – celá částka byla hrazena pojišťovnou.4 balení á 311 Kč – celá částka byla hrazena pojišťovnou. Pacient tato balení nikdy neotevřel.37 balení nevyužitých vzorků léčiv, které nám přinesl nejmenovaný lékař.
Farmaceutická firma se snažila zavzorkováním uvést tento svůj přípravek na český trh.
Tentokrát se akce nepodařila.Moderní léky na hypertenzi a vysokou hladinu cholesterolu, ceny se pohybují ve stovkách korun. 2x Torvacard á 254,90 Kč – plně hrazeno ZP, neotevřené balení

komentář MUDr. Podivínského:
A PŘITOM STAČÍ TAK MÁLO!
Což takhle jednou držet navrženou dietu (týká se obezity, cukrovky, hypertenze a spousty dalších nemocí),
dodržovat režimová opatření( káva, alkohol, pohyb, duševní a obecná hygiena)
a taky se konečně o své zdraví starat PREVENTIVNĚ?Pacient – astmatik, zřejmě zvládá svou nemoc bez léčiv aniž by o tom svého lékaře uvědomil. 4 balení á 311Kč - plně hrazeno ZP.

Komentář: S TAKOVÝMI SE SETKÁVÁME DOST ČASTO- K LÉKAŘI PRO LÉKY CHODÍ, ALE BUĎ JIM NEDŮVĚŘUJÍ( NEBO LÉKAŘI), NEBO JE PROSTĚ NEPOTŘEBUJÍ, CHOROBA SE JIM ZLEPŠILA. Ale co kdyby, není přece špatné mít nakřečkováno! Vždyť si přeci pojištění platíme už …….let(doplň sám)!
Nevyužitá léčiva na hypertenzi a nemoci srdce. Na etiketách léku Tritace si můžete všimnout, jak pružně výrobní firma reaguje na výšku úhrady ZP, tak, aby pacient doplácel co nejméně. Při úhradě 372,-Kč vycházela prodejní cena na 408,50Kč, po snížení na 351 Kč úhrady byla cena snížena na 399,40Kč. Po snížení úhrady na 200 Kč snížil výrobce cenu na koncových 302,50Kč.

Výrobce byl tedy schopen snížit cenu až čtvrtinu.
Proč tohoto nevyužívá Ministerstvo financí při dohadování cen pro náš trh?


Léky na astma, nenačatá balení, ze zdravotního pojištění bylo nadarmo odčerpáno 1858,0Kč v případě léku Seretide Diskus a 3862,50Kč v případě EcobecuCenovka mluví za vše – ani doplatek 87,-Kč není pro pacienta dostatečným motivem k užívání léku. Ví jeho lékař o tom, že lék neužívá?

NIKDY TO NEMŮŽE ZA DANÝCH PODMÍNEK ZJISTIT! Proč mu nepomůžete a nesvěříte se, že některý z léků Vám „nesedí“ nebo jej prostě nepovažujete za důležitý, jistě se s ním domluvíte a nebudete tak muset brát léky zbytečně.Poslední zajímavá skupinka nenačatých léčiv – celková hodnota je 20 182 KčTyto dva pytle prošlých léčiv představují 2/3 toho, co bylo za posledních 6 týdnů vráceno k likvidaci do naší lékárny. Modrý pytel má hmotnost 25,5 kg.

JENOM NAPROSTÝ IDIOT TAKTO HOSPODAŘÍ DOMA SE SVÝMI EKONOMICKÝMI PROSTŘEDKY, ALE Z „CIZÍHO“ KREV NETEČE!
POKUD NEBUDEME LÉKAŘŮM DŮVĚŘOVAT A SPOLUPRACOVAT S NIMI, MÍSTO ABYCHOM CHODILI OD JEDNOHO K DRUHÉMU A KUMULOVALI JEJICH PŘEDEPSANÉ MEDIKAMENTY, PAK NIKDY ZDRAVOTNICTVÍ NEBUDE EKONOMICKY STABILIZOVANÉ!

Je to na nás všech, na naší spolupráci a snášenlivosti.


příspěvek Doc. Jiřího Vlčka (FaF UK Hradec Králové)
autor je představitel evropské klinické farmacie


Léky pacient neužívá z následujících důvodů:

1/ zkouší to u mnoha lékařů a ti mu predepíší léčiva
2/ lékař předepíše při kontrole pokaždé jiný lék
3/ jde o asymptomatickou fázi choroby v níž se musí pacient k lécbě motivovat (často chybí self monitoring jako prospešná stimulace ke compliance)
4/ pacient léčivům nevěři nebo je nepotřebuje
5/ pacient léky dobře nesnáší a nikdo s nim toto neprobírá (na to jsou i studie) nejhorší je to na začátku léčby
6/ pacient si nechá předepsat hodně léčiv a pak se buď léčba změní nebo umře apod. a léčiva uz jsou vydána
7/ není dostatečná komunikace lékaře a lékárníka s pacientem a vůle hledat alternativy a není dostatečná komunikace mezi různými lékaři


A jak se lékárník se ze své pozice může zasadit o snížení spotřeby léčiv, které pacientem nebudou spotřebovány:

1/ jasně vysvětlí nemocnému jak lék užít a může se zaměřit na bariéry, které vedou k non compliance
2/ má právo intervenovat v příipadě, když pacient má na receptech duplicity - muselo by se dostat do zákona - napr. Ve Švýcarsku je Povinná registrace v jedné lékárně na tři měsíce od dispenzace léčiva
3/ generický předpis by snížil riziko duplicit - protože často lékař nezná účinnou láku a tak v dobře víře předepisuje různá léčiva
4 - 5/ u chronicky nemocných greenhornu (jsou na začátku léčby - poprvé byla u nich chronicka nemoc diagnostikovana) nabídnout konzultační hodiny a ze zákona dobře konzultovat léčbu (možná i alespoň tříměsíční dispenzarizace) protože na tom nejvíce závisí - zdůraznit podporu lékaře a lékárníka - těch pár ušetřených peněz za nevyužitá lečiva by se mohlo investovat do tohoto.
Také monitorovani pozice pacienta je nezbytná - vždyť je na to sám(a) s příbalovým letákem a ten někdy pacienty zastraší). Lékárník je schopen s ním tento přibalový leták probrat.
6/ zavést opakovaný recept - určitým způsobem se tak lékárník stává spoluzodpovědný za léčbu a vydává jen takové množstvé leků, které pacient potřebuje

Non compliance je známka nereacionality používáni léčiv (vedle nepodání vhodného léčiva včas s optimálním poměrem risk/benefit a benefit/náklady v účinné dávce a po dostatečnou dobu ) a lékárník má dost možností do tohoto intervenovat.

Mnozí lékárníci podporují racionání užívání léčiv, ale ani neví, že to je to co si každá vláda přeje - a dokonce ani vláda nevi že lékárník může být jeji partner spolu s lékařem ale nejen že toto nevyužívá, ale ani nepodporuje spolupráci těchto profesí.


Proto bych rád viděl, kdyby i lékař motivoval pacienty nejen aby léčiva užívali a jak je uvedeno aby apeloval na jejich vůli lečiva užívat. Protože však existuje i tzv. inteligentní non compliance, kterou si obvykle zachráni pacient život - měl by apelovat i na to aby konzultovali svoje problémy se zdravotniky. Lékař a lékárník jsou k tomu nejpovolanější. Protože se často k lékaři nedostanou - u praktického lékaře se musí pacienti objednávat - i několik dnů předem a tak nelze rešit problém hned a ke specialistům se pacient dostane ještě hůře. Řešením je,aby prokonzultoval celou věc s lékárníkem.
V centru farmaceutické péče v Břeclavi se specializují na určité chronické onemocnění a jsou domluveni s lékařem a pacientem, že tuto aktivitu provádějí.

Prosím, neberte můj komentář jako úplný, ale jen jako přípsek k diskuzi.

Doc. Jiří Vlček (FaF UK Hradec Králové) a představitel evropské klinické farmacie

(poz: klinická farmacie má jako jeden ze základních cílů podporu racionální (chcete-li účelné) farmakoterapie)